Сайттың авторымен хабарласу:

Электрондық пошта: info@esbergen.kz

Ұялы телефон: 8-778-976-23-53.

Нұр-Сұлтан қаласы.